تنها کسی که از دیگران پیشی خواهد گرفت، که از شروع کردن، نهراسد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب