حیات آدمی در دنیا همچون حبابی است در سطح دریا.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب