زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است به سوی او.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب