وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب