شکسپیر: بدترین گناه این است که به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب