دنیا را دو گونه می توان تغییر داد: با قلم (كاربست اندیشه) و با شمشیر (كاربست زور).
فروشگاه محصولات خانگی نود 32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب