افكار منفی، دل را مأیوس، روح را پژمرده و مغز را از اندیشه های كارآمد بازمی دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب

فروشگاه لایسنس آسان دانلود