عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از خود گرفتن است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب