بهترین زمان برای كنترل احساس، لحظه ی شروع آن است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب