تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد بود.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب