زندگی ارزشمندتر از آن است كه تنها به امید فرا رسیدن دوران بازنشستگی كار كنیم.
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب