ویرانگر ترین کلمه تمسخر است دوست داری با تو چنین کنند؟.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب