چنانچه قدر محبت دیگران را می دانید،‌ آن را با زبان،‌ رفتار و اقدامات متقابل خود نشان دهید.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب