اگر من دوردستها را می بینم، تنها به دلیل این است كه سوار بر غول تجربیات گذشتگانم.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب