آدمی را آدمیت لازم است. عود بی بو، خاصیت هیزم را هم ندارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب