اگر نمازگزار بداند که چه قدر از رحمت خداوند او را فرا گرفته است، سرش را از سجده بر نمی دارد.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب