شادی زمانی میسر می شود که برای رسیدن به اهداف خود بکوشیم اما زندانی آنها نشویم.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب