برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است: اول پشتکار، دوم پشتکار، سوم پشتکار.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب