زیباترین کلمه راستی است با آن رو راست باش.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب