ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد، کسی است که به کمترین ها نیاز دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب