بهترین شیوه مجازات كسانی كه در حق شما بی عدالتی كرده اند ،‌ رفتار مهرآمیز با آنهاست.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب