علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب