این‌ موجود دوپا (انسان‌) خودش‌ را هم‌ می‌تواند فریب‌ دهد (قران کریم).

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب