هیچ کس جز ما مسئول خوشبختی و بدبختی های ما نیست.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب