وجدانت را مجبور مکن که نفهمد آن چه را که می بیند.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب