رابطه شخصیت با انسان، نسبت عطر است با گل.
نوشتنی

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب