زیباترین کلمه راستی است با آن رو راست باش.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب