طبیعت انسان؛ توقع داشتن (حرص) و تعهد نداشتن (بخل).

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب