كسی كه از شكست می هراسد به شكست خود اطمینان دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب