راه های زیادی به قله ختم می شوند، اما از آن بالا فقط یک منظره را می توان دید.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب