امروز روز عمل است و نه حساب، فردا روز حساب است نه عمل.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب