یاس و ناامیدی به دنبال انسان ضعیف می گردد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب