قناعت و اطاعت موجب بی نیازی و عزت اند، و گناه و حرص مایه ی بدبختی و ذلت.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب