روند رشد پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب