احساس وظیفه در کار نیکو و در روابط آزاردهنده است.انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.
نوشتنی
نود32

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب