زندگی کوتاه است اما طولانی ترین چیزیست که در اختیار ما انسانها قرار دارد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب