کینه را نه با کینه بلکه با عشق و جوانمردی باید مغلوب ساخت.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب