دانلود Snowy Treasure Hunter v3 - بازی ماجراهای سگ برفی

11:31 - 2013/07/20
دانلود Snowy Treasure Hunter v3 - بازی ماجراهای سگ برفی

بازی Snowy Treasure Hunter «برفی» یك توله‌سگ زیر و زرنگ است كه خودش را همیشه در ماجراهای عجیب و غریبی وارد می‌كند و همواره با استفاده از هوش و ذكاوت ذاتی‌اش همه را پشت سر گذاشته و به هدف خود دست پیدا می‌كند.

ادامه مطلب / دانلود