دانلود Deadly 30 - بازی 30 شب مبارزه مرگبار با زامبی ها

20:00 - 2012/09/27
دانلود Deadly 30 - بازی 30 شب مبارزه مرگبار با زامبی ها

در بازی سراسر هیجان و وحشت Deadly 30 با گروهی از زامبی های گرسنه روبه رو خواهید شد كه سعی در نابودی شما دارند و باید تمام تلاش خود را به كار گیرید تا بتوانید جان سالم در ببرید. بازیكنان در شخصیت یك سرباز وظیفه شناس بازی می كنند كه 30 شبانه روز طاقت فرسا در میان زامبی ها گرفتار شده و تنها روز ها را با آرامش سپری می كند چون كه شب ها با امواج بی امان حملات 11 گروه زامبی بی رحم روبه رو می شود و باید با هر وسیله كه در اختیار دارد از خود محافظت كند.

ادامه مطلب / دانلود