دانلود Bomberic 2 - بازی مرد بمبی

13:34 - 2013/07/30
دانلود Bomberic 2 - بازی مرد بمبی

بازی کوچک این هفته بایت هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان Bomberic 2 نام دارد. این بازی در اصل یک بازی کلاسیک محسوب میشود و اولین بازیها با این سبک، سالها پیش ساخته شده اند. قهرمان بازی، یک پسر ماجراجو است. او برای یافتن گنج به دل دخمه ها رفته است. هر مرحله از بازی یکی از این دخمه هاست. در خروج دخمه توسط سه کلید قفل شده است. این کلی دها درون صندوق هایی پنهان شده اند.

ادامه مطلب / دانلود