دانلود Aztec Tribe v1.0.6 - بازی استراتژیک مدیریت جهت ساختن قبیله جدید آزتک

14:42 - 2013/08/06
دانلود Aztec Tribe v1.0.6 - بازی استراتژیک مدیریت جهت ساختن قبیله جدید آزتک

بازی این هفته بایت شماره 282 روزنامه خراسان Aztec Tribe نام دارد. این بازی یک بازی استراتژیک مدیریت زمان است. در این بازی شما باید نیازهای اولیه یک قبیله آزتک را برطرف کنید. در آغاز هر مرحله، شما با یک بیشه و نقاطی خاص برای ساخت اماکن جدید رو به رو خواهید بود. در مرکز بیشه، محلی برای برقرار کردن چادرهای اعضای قبیله تعیین شده است. با کلیک روی این نقاط می توانید تعداد اعضای قبیله کوچک خود را افزایش دهید.

ادامه مطلب / دانلود