دانلود بایت شماره 442 - هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان

15:49 - 2016/12/28
دانلود بایت شماره 442 - هفته نامه فناوری اطلاعات روزنامه خراسان

عناوین ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره 442:
- پیکسل هایی از موفقیت گوگل
- ترامپ رهبران تکنولوژی جهان را گرد هم می آورد
- عکاسی ماکرو
- NFC و پرداخت موبایلی در ایران

ادامه مطلب / دانلود