خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب