پیروز نشدن را می توانم بپذیرم ولی كوشش نكردن ،‌ پذیرفتنی نیست.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب