بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی ابلهان درست می گویند.

وب گردی : مطالب جالب و خواندنی از سراسر وب