فصل دوم سریال اینترنتی نفوذ - پشت صحنه قسمت هشتمسکانس فرمانده و رئیس در راهرو، آخرین سکانس آن روز کاری بود، سکانس حسی بود و اهمیت خاصی برای کارگردان داشت، گروه احتمال می داد تا صبح ضبط طول بکشد. برداشت اول شروع شد و آقای نورایی به زیبایی تمام دیالوگهایش را گفت . صدای کات که شنیده شد بیشتر دوستان پشت صحنه قطره ای اشک از گوشه چشمانشان سریده بود. کارگردان گفت عالی بریم پلان بعد، یک ساعت بعد کار به اتمام رسید.