تلویزیون پارسیش: برنامه دو
این هفته در اخبار به خبر ارائه آیفون ۶اس مینی توسط اپل و استیکرهای وایبری که به بازی های موبایلی میان رو پوشش میدیم. همچنین تجربه سفر با گوگل سلف درایو و سیستم کاری آن را بازگو می کنیم و در اولین روزهای سال ۲۰۱۵، شما را با مهمترین جستجوهای سال گذشته آشنا می کنیم و اپلیکیشن وبسایت یک پزشک را معرفی می کنیم. و در نهایت به آسیب های استفاده نادرست از تلفن همراه می پردازیم.