ویدیو کلیپ خانواده برای همیشه: پسرم مارو ترک نکن!

  • بازدید: 2,596
  • دسته: کلیپ » متفرقه امتیاز: تاریخ انتشار: 19:34 - 2014/12/04پسرم مارو ترک نکن! او منظوری نداشت!لطفا نرو پسر!/ مرد: چقدر آسونه برامون که فراموش کنیم چگونه بوده ایم.زمانی که ما خانواده یه نفر بودیم، و چه اوقاتی را مشترکا گذراندیم./ پدر:بخور. میدونی ساعت چنده؟ تنها کاری که انجام میدی خوردنه.- اینجوری- بهتره خونه نیای./ مرد: چقدر آسونه واسه مون که عشق و محبت رو فراموش کنیم./دختر: بابا بیا -غدا- بخور.پدر: بخوریم -شروع کنیم -/ مرد: چقدر آسونه واسه مون که یادمون بره چه جوری لبخند بزنیم./ پسر: تنهام بزار/ مرد: فراموش کردن - بدیهای دیگران- آسونه/پسر: بابا داری چیکار میکنی؟پدر: پسرم یواش یواش -پاهاتو- درستش میکنیم./ مرد: اما حتی سخت تر-از فراموش کردن بدیهای دیگران-دوست نداشتنه./پسر:بابا، مامان. ...بخورید. پدر: بخور پسر/ مرد: خانواده برای همیشه است -نه فقط برای ....