دختر بچه ای که موهای خودشو به بچه های سرطانی دادامیلی جیمز بعد از اینکه بیماران سرطانی رو میبینه موهای خودش و عروسکش رو برای ساختن کلاه گیس برای اونها کوتاه میکنه