نکات مهم قبل تهیه زرشک پلو با مرغ رستورانی و مجلسی