انیمیشن خل و چل ها این قسمت در انتظار اتوبوس
انیمیشن خل و چل ها در انتظار اتوبوس از سری انیمیشن های Cyanide Happiness Short دوبله گروه آوای نوین