انیمیشن خل و چل ها این قسمت مرگ
انیمیشن خل و چل ها مرگ از سری انیمیشن های Cyanide Happiness Short دوبله گروه آوای نوین