انیمیشن خل و چل ها این قسمت طناب
انیمیشن خل و چل ها طناب از سری انیمیشن های Cyanide Happiness Short دوبله گروه آوای نوین