انیمیشن گیسوکمند Tangled Ever After 2012 ازدواج راپونزل (دوبله فارسی)
انیمیشن گیسوکمند Tangled Ever After 2012 ازدواج راپونزل با دوبله پارسی گروه دوبلاژ آوای نوین

سرپرست گویندگان: سروش عبدالهی گویندگان: سروش عبدالهی (یوجین)،نیلوفر نیک (راپونزل)،رضا نصیر زاده (کشیش و پیرمرد)،امیره اشرف الدینی (مامان راپونزل)،خسرو بهنوری (شهروند) و…