کنار علقمه محشر به پا شد - شب عاشورا محرم 1395 حاج محمود کریمی
بخش دوم - زمینه ( کنار علقمه محشر به پا شد ) شب عاشورا محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی