از نور سرشاری از عشق لبریزی - شب نهم محرم 1395 حاج محمود کریمی
بخش سوم - زمینه ( از نور سرشاری از عشق لبریزی ) شب نهم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی