می شود بر اکبر لیلا رسول الله گفت - شب هشتم محرم 1395 حاج محمود کریمی
بخش هفتم - دودمه ( می شود بر اکبر لیلا رسول الله گفت ) شب هشتم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی