غزل گفت ای گروه هرکه نداردهوای ما - شب هفتم محرم 1395 حاج محمود کریمی
بخش اول - غزل ( گفت ای گروه هرکه نداردهوای ما ) شب هفتم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی