ثمر ریاض دل علی - شب ششم محرم 1395 حاج محمود کریمی
بخش دوم - زمینه ( ثمر ریاض دل علی ) شب ششم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی