ای یار ای یارعباس یابن کرار - شب پنجم محرم 1395 حاج محمود کریمی
بخش هشتم - شور ( ای یار ای یارعباس یابن کرار ) شب پنجم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی