سینه زن عمه ساداتیم - شب چهارم محرم 1395 حاج ابراهیم رحیمی
بخش پنجم - واحد ( سینه زن عمه ساداتیم ) شب چهارم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج ابراهیم رحیمی