گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما - شب چهارم محرم 1395 حاج محمود کریمی
بخش سوم - زمینه ( گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما ) شب چهارم محرم 1395-1438 هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی