خیمه شد برپا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا - محرم 95 کریمی
خیمه شد برپا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا - شب دوم محرم [1395-1438] هیأت رایة العباس (ع) حاج محمود کریمی