بسم الله الرحمن الرحیم و فدیناه و بذبح عظیم مجید بنی فاطمه
بسم الله الرحمن الرحیم و فدیناه و بذبح عظیم - مراسم عزاداری شب دوم محرم ١٣٩٤