هایلایت 41 : از عدم نیاز به شستشوی شلوار جین تا آزمایش اولین آسانسور فضایی
در قسمت چهل و یکم هایلایت به آزمایش اولین آسانسور برای فرستادن افراد به فضا خواهیم پرداخت و از عدم نیاز به شستشوی شلوار جین نیز خواهیم گفت. هایلایت امروز را از دست ندهید.