هایلایت 31 : از اتفاقات پاساژ علاالدین تا شیری که تا ۹ هفته می‌تواند در یخچال سالم بماند
در هایلایت امروز به نیمه تعطیل شدن پاساژ علاالدین و دلایل آن خواهیم پرداخت و از شیری خواهیم گفت که می‌توان آن را به مدت ۹ هفته بدون این که فاسد شود، نگهداری کرد. پس هایلایت امروز را از دست ندهید.