هایلایت 14 : از تشکیل ارتش پهپادها تا قرار گرفتن جونو در مدار مشتری
در هایلایت امروز از آینده و احتمال ساخت ارتشی از پهپادها خواهیم گفت، به روشی جدید برای درمان سرطان خواهیم پرداخت پس برای مرور اخبار مهم روز گذشته با قسمت چهاردهم هایلایت همراه باشید.