مجموعه دید در شب قسمت 23 - حمید رسایی
حمید رسایی:یک زمانی با آمریکا طرف بودیم، الان جیبوتی برای ما شاخ شده