مجموعه دید در شب قسمت 18 - محمد غرضی
تماشای آنلاین و دانلود نیم بها : اینترنت مصرفی و ترافیک دانلودی شما بر روی آسان دانلود نیم‌بها محاسبه می گردد.

محمد غرضی: چپ نمیتونه دولت نگه داره، راست نمیتونه ملت نگه داره