مجموعه دید در شب قسمت 6 - شیلا خداداد
شیلا خداداد؛ از گرین کارت آمریکا تا بازی در فیلم ده نمکی
شیلا خداداد ؛ بازگشت از آمریکا،بازداشت در فرودگاه
بازگشت از آمریکا،بازداشت در فرودگاه
- من آدم سیاسی نیستم
- فهرست سیاسی انتخابات با نام سیتا
- حضور در رخدادهای سیاسی
- کانال علیرضا امیرقاسمی و شبخیز
- سامیار را در آمریکا به دنیا آوردم
- انجام هشت عمل زیبایی
- چرا ممنوع التصویر شدم و ....