مجموعه دید در شب قسمت 4 - صادق خرازی
مصاحبه بی سابقه با صادق خرازی
ناگفته های جنجالی و دیپلماتیک صادق خرازی
صحبتهای جنجالی صادق خرازی در مورد محمود احمدی نژاد ، بنی صدر ، محمد جواد ظریف ، کمال خرازی ، ابراهیم نبوی ، اردشیر زاهدی و .......... اختلاف با برادر رئیس جمهور تاسیس حذب ندا شباهت محمدباقر قالیباف و ژاک شیراک