پویانمایی دیرین دیرین این قسمت نمکدون
نمکدون، قصه مردی است که خیلی نمک می خورد. همین! با هم این انیمیشن جذاب و زیبا را به تماشا می نشینیم