مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت تفکیک زباله
راستی چرا این چند روزه یادم رفت ازتون بخوام که لایک بزنید و به اشتراک بذارید.
پیریه دیگه… حالا جذب اسپانسر و پولدار شدن و بعدش دچار فساد مالی شدن و دست آخر کانادا رفتن،
شاید هم دستگیر شدن، چند روز عقب افتاد! حیف شد…