مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت تک سرنشینآقا جان،هی من نگم دیگه…خودتون لایک و اشتراک و اینارو انجام بدین،
روز مرد رو هم به من پیرمرد تبریک بگین!