تلویزیون پارسیش: برنامه ششم
این هفته در اخبار هفته نگاهی داریم به آمار واردات قاچاق گوشی تلفن همراه و رزبری پای۲ که به تازگی وارد بازار شده و همچنین به بررسی عوامل و راهکارهای کندی گوشی های اندرویدی می پردازیم و برای اندرویدی ها اپلیکیشن های مدیریت فایل معرفی میکنیم. در آموزش عکاسی هم تری پاد و استفاده از دستکش برای کار با گوشی در روزهای سرد زمستانی را نشان می دهیم و همینطور کتاب فقط برای تفریح نوشته لینوس توروالدز را معرفی میکنیم.