همه ی مردم اشتباه می كنند اما فقط نادانان اشتباه را تكرار می كنند.

لطفاً امتیاز دهید!